IPPC ošetření

Už v roce 2002 vydal sekretariát Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin směrnici o standardech pro fytosanární opatření, které platí mezinárodně. Tato směrnice se týká i regulace obalového materiálu v mezinárodním obchodě – tedy samozřejmě takového obalového materiálu, jenž je rostlinného původu, nejčastěji tedy ze dřeva. Směrnice ISPM FaO 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) obsahuje požadavky na ošetření dřevěného obalového materiálu tak, aby se předešlo převozu a šíření škůdců.

Jak poznám paletu ošetřenou IPPC?

Mezi dřevěné obalové materiály patří kromě sudů, nakládacích plošin, beden nebo překladů také samozřejmě palety. Proto IPPC je tak důležitá zkratka nejen pro výrobce, ale i pro zákazníky, potenciální zájemce o koupi palet – IPPC ošetření palet je typ ochrany, jenž podle výše uvedené směrnice vychází jako nejvhodnější možný pro likvidaci nevítaných malých organismů uvnitř palet.

Takovouto značku najdete na paletách po IPPC ošetření podle Standardu ISPM FaO 15. Znak se pálí na paletu na středový špalík. Musí být čitelný a úplný a to včetně rámečku! Toto ošetření je nezbytností při vývozu palet do třetích zemí mimo Evropskou Unii!

Palety, které IPPC ošetřením prošly, poznáte hned. Na jednom ze špalíků nesmí chybět obdélníkový znak, kde v levé části spatříte symbol s typickým indexem IPPC („klásek“) a v pravé části další písmena a číslice značící nejen zemi původu, ale také kód společnosti, jež se o IPPC ošetření postarala.

Uživatel tak může být klidnější, jelikož ví, že paleta prošla jakousi „zdravotní prohlídkou“, při níž byla zahřáta na teplotu 56°C v centru palety a to po dobu půl hodiny a paleta nebude mít nezvané obyvatele v podobě malých broučků.

Nestačí tedy paletu jen vysušit?

Tepelné ošetření není sušení – všimněte si teploty a také délky tohoto procesu a srovnejte se sušením řeziva.

Proč je tedy IPPC ošetření tak důležité?

IPPC ošetření je pro všechny europalety nutností. Pro běžný chod firmy je možné využívat palet bez IPPC, tedy palet, které nejsou certifikované a nesmějí být nazývány europaletami. Pokud ale počítáte s exportem zboží do zahraničí, pak počítejte s tím, že mnoho zemí IPPC ošetření u palet požaduje, a pak musíte použít certifikované europalety typu EUR nebo EPAL. Na přání Vám zjistíme, do jaké země je IPPC ošetření nutností.
Jedná se o chemické ošetření? Nebude pak paleta zdravotně závadná?

IPPC v žádném případě není chemický typ ošetření. Prostředky použité na odstranění škůdců z povrchu a nitra palety jsou čistě termodynamického rázu. Chemické způsoby ošetřování palet po nás nepoptávejte – některé typy aktivit, jako například fumigace (tedy ošetření metyl-bromidem, tak aby škůdci byli udušeni jedovatým plynem) jsou v České republice přísně zakázány.

Zato standardní IPPC ošetření pro vás provedeme rádi. Nebo od nás můžete rovnou zakoupit nové palety, které byly už v rámci své výroby ošetřeny procesem IPPC.

Díky této službě máte záruku, že ve vašich paletách nebudou usídleni žádní škůdci – typicky Anoplophora glabripennis z čeledi tesaříkovitých, dále kůrovci z rodu Scolytidae anebo háďátko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus).

logo_uic_clean

logo_uic_clean
Jsme držiteli ocenění s nejvyšší úrovní kredibility. Současně jsme získali LICENCI K POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EUR A PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ ZNAKU ZSSK CARGO NA VÝROBU A OPRAVY EUR PALET.

Zpracování osobních údajů