EUR palety

Co vlastně znamená EUR paleta? A kdo je garantem kvality a pravosti palet?

V České republice je garantem kvality výroby a oprav palet společnost České dráhy, a.s. Když tuto funkci České dráhy v roce 1993 získaly od společnosti Rail Cargo Austria (RCA), dostaly tím možnost nejen užívat známku EUR při výrobě palet, ale také možnost přenechat výkon práva užívání ochranné známky jiným firmám zabývajícím se výrobou nebo opravou palet. České dráhy skutečně toto právo k užívání značky EUR poskytly řadě výrobců v ČR i mimo ČR na základě licenčních dohod. Samy figurují v roli garanta – disponují týmem kontrolorů a ve výrobních a opravárenských podnicích provádí návštěvy, aby dohlédly na dodržení licenčních norem a postupů.

Takže EUR paletu mi vyrobí každý, kdo vyrábí palety?

Musíme opět zdůraznit, že ověřená kvalita EUR palet není žádnou samozřejmostí. Každý si řekne, že stlouct k sobě několik prken a špalíků není nikterak konstrukčně náročné. Ale udělat to tak, aby výsledný produkt mohl nést hrdé označení EUR paleta, to nezvládne každý výrobce. Zvláště dnes, kdy doba velí tomu, aby výrobci své produkty z hlediska použitého materiálu a výrobních technologií co nejvíce ošidili – hlavně aby byla výroba co nejlevnější.

Když vidíme, jak důležitou logistickou pomůckou paleta EUR pro evropský průmysl je, nelze se garantům UIC udělujícím licence EUR divit, že jsou velmi opatrní a že provádějí časté kontroly, zdali všichni výrobci důsledně dodržují jakostní normy pro EUR palety. Nekvalitní a falešné EUR palety představují problém nejen pro samotný paletářský průmysl, ale obecně pro veškerý průmysl a obchod.

Pokud potřebujete licencované palety, pořiďte si palety EUR u nás.

Dostanete palety EUR, které svými rozměry, váhou a použitým materiálem přesně splňují všechny požadované atributy dle normy UIC 435-2. Dostanete výrobky čisté, jež prošly důkladným IPPC ošetřením a jsou tak prosty jakýchkoli škůdců, včetně nezbytného certifikátu. Dostanete výrobky z vysušeného dřeva, dosahující maximální vlhkosti 22% hmoty vysušeného dřeva, čímž zamezíte vzniku jakýchkoliv hnilob, hub a plísní. Dostanete výrobky, které na první pohled upoutají výraznou vůní dřeva – vůní, jež dostatečně výmluvně hovoří o zdravosti a čerstvosti EUR palety. Dostanete výrobky, které jsou precizním způsobem zpracované – všechny špalky jsou nevyštípané a ostrohranné s perfektně vyfrézovanými náběhovými hranami z obou stran náběhové desky. Paleta EUR má všechny rohy ořezané na 45°.

Jsme česká firma specializovaná na prodej palet EUR, jsme licencovaný výrobce palet a každý z tisíců výrobků, které vyrábíme, splňuje normu ČSN 26 9110 – „Evropská čtyřcestná prostá paleta EUR“ i mezinárodní normu UIC 435-2. Naše cena EUR palet je příznivá – přesvědčte se sami.

logo_uic_clean

logo_uic_clean
Jsme držiteli ocenění s nejvyšší úrovní kredibility. Současně jsme získali LICENCI K POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EUR A PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ ZNAKU ZSSK CARGO NA VÝROBU A OPRAVY EUR PALET.

Zpracování osobních údajů