Boj s padělky

Čím jsou falzifikáty nebezpečné?

Boj s padělky je důležitý nejen pro výrobce, ale i pro uživatele. Nepodporujte nekvalitní palety od výrobců bez licence, i když jsou levnější. Na tyto výrobky se vztahuje zákon o ochraně duševního vlastnictví. Jsou to zmetky, jež ruinují poctivé výrobce a ohrožují samotné uživatele – nejen jejich zboží, ale také bezpečnost těch, kdo s takovými paletami manipulují. Nečekaná destrukce palety může mít za následek pád několikatunového břemene z výšky třeba i několika metrů. Co taková událost může způsobit, si jistě každý domyslí.

Výrobci takovýchto zmetků vás budou poučovat, že je zbytečné platit vysoké částky nenasytným paletářským firmám, když jen oni prodávají palety za lidové ceny. Ve skutečnosti jsou to právě tito levní výrobci, kdo cílevědomě jde za snadným ziskem – tím, že parazitují na solidních paletářských firmách, nemusí platit za licenci a jejich zboží nemusí podstupovat namátkové kontroly nezávislé testovací společnosti. Díky tomu dodávají do oběhu záludné falešné europalety, jež představují skryté riziko, jak už jsme výše uvedli.

Jak mám tedy poznat falzifikát?

Jak poznat falzifikát? Zákazníci by si měli v první řadě prověřit, zdali jejich dodavatel palet vlastní platnou licenci z aktuálního roku pro jejich výrobu a opravu. Jedině licencovaní dodavatelé mohou zaručit, že k produkci dřevěných nosičů mají odpovídající odbornost. Všímejte si černě vypáleného platného číselného kódu z roku , které je aktuální a ten je unikátní pro každého osvědčeného a důvěryhodného výrobce. Najdete jej na prostředním špalíku europalety. Levý je vyhrazen pro označení garanta licence, pod níž byla euro paleta vyrobena, na pravém špalíku pak najdete nepostradatelná tři písmenka EUR v oválu, případně u EPAL palety na obou špalících čtyři písmenka EPAL v oválu.

Je zakázáno užívat těchto značek neoprávněně, stejně jako značky o ošetření dřevěného obalu.

Pokud zákazník uvede byť nevědomky do oběhu falzifikát, může se stát účastníkem řešení sporů vzniklých pro porušení zákona o ochranných známkách, ustanovení § 268 trestního zákoníku a dalších.

logo_uic_clean

logo_uic_clean
Jsme držiteli ocenění s nejvyšší úrovní kredibility. Současně jsme získali LICENCI K POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EUR A PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ ZNAKU ZSSK CARGO NA VÝROBU A OPRAVY EUR PALET.

Zpracování osobních údajů