IPPC palety

Jak můžu europaletu chránit před škůdci?

Vyrobit europaletu je jedna věc, zabezpečit ji proti ohrožení ze strany škodlivých vnějších faktorů věc druhá.

Europaleta je výrobek z čerstvého dřeva a jako taková se stává vytouženým cílem pro škůdce. Ač by Juraj Kukura z filmu Trhák nesouhlasil a snažil by se nás přesvědčit, že je lepší nechat brouka žít, v tomto případě je zabydlení se drobného organismu uvnitř palety nežádoucí. Jeho činností jsou funkce palety oslabeny a její pevná a odolná konstrukce dostává citelné trhliny – doslova.

Imunitu europalet posílí IPPC ošetření. IPPC palety, na nichž se nepodepsala činnost drobných parazitů, vynikají vyšší životností a funkčností.

Jaká jsou specifika ošetření palet?

Provádí se z důvodu šíření škůdců v pomocném dřevě. Palety tedy ošetřujeme nejen proto, abychom zabránili škůdcům uvnitř nich, ale i škůdcům v okolním prostředí.

Dřevěný obalový materiál musí být vyroben z odkorněného dřeva. Bylo stanoveno, že standardní dřevěný obal může obsahovat libovolné množství vizuálně oddělených a jasně zřetelných kousků kůry, které mohou být buďto užší než 3 cm, nebo širší, pakliže celková plocha samostatného kousku kůry činí méně než 50 cm2.

Narozdíl od ošetření kůry methylbromidem může být kůra odstraněna kdykoli, před i po ošetření (při ošetření methylbromidem tak lze učinit jedině před ošetřením, protože účinnost takového ošetření je na přítomnosti kůry závislá). Ošetření methylbromidem neboli též fumigaci ale neprovádíme – tato metoda je v České republice přísně zakázána.

Naše firma pro tyto účely zakoupila v roce 2013 sušárnu dřeva, která je již v provozu. Právě na tomto místě provádíme potřebné IPPC ošetření. Na požádání je možno dodat protokol o ošetření palet k aktuálně ošetřovaným paletám.

Proč je vlastně IPPC ošetření tak důležité?

Vlastnit palety, které prošly IPPC ošetřením je důležité obzvláště pro ty klienty, kteří v rámci svých obchodních aktivit na paletách dováží zboží do zahraničí nebo vyváží ze zahraničí. Palety totiž podstupují přísnou rostlinolékařskou kontrolu. Ta se skládá ze tří fází:

  • Dovozní kontrola ve vstupním místě
    Pokud má zásilka charakter zboží, jež musí podstoupit dovozní rostlinolékařskou kontrolu, pak je paleta zkontrolována i se zásilkou. V opačném případě může být paleta zkontrolována pracovníkem Odboru dovozu a vývozu ÚKZÚZ v rámci namátkové kontroly v celním skladu.

  • Dovozní rostlinolékařská kontrola v místě určení
    V zemích Evropské Unie zásilka, jež vyžaduje rostlinolékařskou kontrolu, bývá tedy kontrolována dvakrát – nejen ve výstupní zemi, ale i v zemi, do níž je dovezena. A paleta je zkontrolována spolu s ní.

  • Rostlinolékařská kontrola u zásilky, která nepodléhá dovozní rostlinolékařské kontrole a byla poukázána ze vstupního místa do místa určení
    Paleta tedy sice nemusí být kontrolována u těch typů zásilek, u nichž není rostlinolékařská kontrola nutná. Pokud ale celní úřad v dovozní zemi pojme podezření, že dřevěný obalový materiál žádnou kontrolou neprošel nebo že obsahuje škůdce, pak má pravomoc vyzvat během celného projednání zásilky místní pracoviště Odbor dovozu a vývozu k provedení důkladné kontroly palet.

Jak tedy probíhá kontrola?

Kontrola se provádí ve všech případech následovně – nejdříve se zjistí tloušťka stěny, poté typ zpracování palety, poté označení a pak se přejde ke kontrole přítomnosti škůdců. Z toho je patrné, že palety od nelicencovaných výrobců, jež bývají konstruovány všelijak (většinou ale nerespektujíce stanovené dohody a normy) často nemají šanci kontrolou projít, i kdyby v nich nebylo po škůdcích ani stopy.

Shrnutí:
IPPC palety je vlastně označení pro takové palety, které potom, co vyjely z výrobní linky, ještě absolvovaly poslední pomyslnou odbornou prohlídku. Tepelným ošetřením je dosaženo, že škůdci dají všem paletám alespoň na nějakou dobu klid.

logo_uic_clean

logo_uic_clean
Jsme držiteli ocenění s nejvyšší úrovní kredibility. Současně jsme získali LICENCI K POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EUR A PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ ZNAKU ZSSK CARGO NA VÝROBU A OPRAVY EUR PALET.

Zpracování osobních údajů