Normy EUR a EPAL palet

Co je to EUR paleta a jak ji poznám?

Palety EUR jsou podrobně normalizovány podle normy UIC 435-2. Tato norma ukládá výrobcům, jak mají být palety konstruovány, značeny a také jak má být prováděna jejich kontrola.

Dřevěné EUR palety tedy jsou čtyřcestné nosiče o rozměrech 1200x800x144 mm. Protože dřevo v důsledku sesychání zmenšuje své rozměry, rozměry palet se mohou nepatrně měnit ve stanovených tolerancích.

Co se ještě můžu v normách dozvědět?

To jsou jen základní charakteristiky. Normy dále pamatují na počty a rozměry jednotlivých částí palet a také na takové detaily, jako je kvalita a vlhkost dřeva, sražení hran prken a špalíků nebo počet, rozměry, umístění a materiálové vlastnosti spojovacích hřebíků.

Na základě normy jsou také palety testovány z hlediska jejich odolnosti – palety musí bez úhony vydržet opakovaný pád z výšky jednoho metru na roh palety.

Normalizována je také nosnost palety, již jsme už v jiných textech několikrát uvedli – 1000 kg při náhodném rozložení zatížení, 1500 kg při rovnoměrném zatížení a 2000 kg při spojitém, rovnoměrném zatížení. Při stohování na pevné a rovné podložce spodní paleta musí unést další 4 tuny materiálu.

Norma stanovuje také požadavky na označování, kontrolu kvality, rozměry, požadavky na fytosanitární ošetření, schvalování výrobců a opravců palet a podobně.

Co je to EPAL paleta a jak ji poznám?

Výroba EPAL palet se řídí normami UIC 435-2 a 435-4 a odvozenou normou DIN EN 13698-1. V zásadních bodech se tyto normy od normy pro EUR palety nikterak neliší. Rozměry palety jsou stejné, tedy 800 mm x 1200 mm x 144 mm. EPAL paletu tvoří jedenáct prken, devět dřevěných špalíků a 78 speciálních hřebíků s přesně stanoveným rozmístěním.

Aby se předešlo tvorbě plísní, normy stanovují, že EPAL palety musí být v průběhu výrobního procesu vysušovány na maximálně 22 procent zbytkové vlhkosti. Od 01.01.2010 je povinné provádět tepelné ošetření europalet na základě mezinárodní normy ISPM 15.

Po 1. lednu 2008 musí být veškeré pomocné dřevo označeno úplnou značkou včetně IPPC loga.

Liší se tedy EUR a EPAL palety něčím?

Normy pro výrobu palet EUR a EPAL se samozřejmě rozchází v nárocích na označení – EPAL palety se dají poznat podle jednotného loga EPAL, které se nachází na všech rohových špalících. Normy pamatují i na to, při jakém poškození je možné europaletu ještě vyměnit a při jakém poškození už je směnitelnost nemožná.

Název EPAL je odvozen z anglických slov European Pallet Association, tedy v překladu Evropská asociace palet. Jako u každé palety je v našem zájmu, aby si i přes časté užívání udržovala svou kvalitu. Konkrétně se zde bavíme o tom, aby se na paletě nehromadila plíseň. Z důvodu snížení tohoto rizika se k jejich výrobě používá zejména suché dřevo. Tento typ palet musí užívat nejméně 78 jedinečných hřebíků, které mají předepsaný vzor. Paleta ve finále dosahuje hmotnosti mezi 20 až 25 kg. Palety jsou konstruovány, aby odolaly pádům a za předpokladu přejetí vysokozdvižným vozíkem vydržely i jeho hmotnosti (4 000 kg).

Na trhu se setkáme převážně se čtyřmi normovanými velikostmi, a to jsou:

  • EUR, EUR1 …….. 80 cm × 120 cm,
  • EUR 2 …………… 120 cm × 100 cm,
  • EUR 3 …………… 100 cm × 120 cm,
  • EUR 6 …………….. 80 cm × 60 cm.

logo_uic_clean

logo_uic_clean
Jsme držiteli ocenění s nejvyšší úrovní kredibility. Současně jsme získali LICENCI K POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EUR A PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ ZNAKU ZSSK CARGO NA VÝROBU A OPRAVY EUR PALET.

Zpracování osobních údajů